ภาคผนวก

ข้อตกลงการใช้งานสำหรับผู้ใช้ของPLAYTECH

ข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้

ข้อความสำคัญ

เว็บไซต์นี้ดำเนินการระบบซอฟต์แวร์เกี่ยวกับเกม (“ซอฟต์แวร์”) ของบริษัท Playtech Software จำกัด (“ผู้ขาย”) ด้วยใบอนุญาตจากผู้ขาย การที่ท่านจะดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์นี้ มีเงื่อนไขว่า ท่านต้องให้การยินยอมในใบอนุญาตใช้งานกับเราด้านล่างนี้ โดยมีผลผูกมัดตามกฎหมาย ข้อตกลงดังกล่าวจะควบคุมการที่ท่านใช้งานซอฟต์แวร์นี้

โปรดอ่านข้อตกลงนี้โดยละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่า ท่านทราบในเนื้อหาทั้งหมดเป็นอย่างดี หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิและข้อผูกมัดของท่าน อันเป็นผลมาจากการยอมรับข้อตกลงนี้ โปรดปรึกษาทนาย หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายอื่นในของเขตอำนาจของศาล และถูกกฎหมายของท่าน

สำคัญ: ผู้พักอาศัยในอเมริกาและเขตการปกครองพิเศษ อิสราเอล และประเทศต้องห้ามอื่นๆ ที่นอกเหนือหรือคล้ายกับส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือที่มีระบุไว้ในเว็บไซต์ หรือในกรณีที่มีการเพิ่มเติม(“ประเทศต้องห้าม”)เป็นครั้งคราว ไม่ได้รับอนุญาตด้วยทางใดหรือเชื่อมต่อกับการเล่นด้วยเงินจริง เพื่อกำจัดข้อสงสัยใดๆ ข้อจำกัดนี้จึงมีผลบังคับใช้กับผู้พักอาศัยและผู้ถือสัญชาติอื่นในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศต้องห้าม แม้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์จากในประเทศต้องห้าม หรือซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ใช้งานด้วยภาษาทางการของประเทศต้องห้ามนั้น แต่มิได้หมายความว่านี่เป็นใบอนุญาตการใช้งานซอฟต์แวร์ในประเทศต้องห้ามนั้น ความพยายามใดๆที่เลี่ยงการปฎิบัติตามข้อจำกัด เช่น การใช้ VPN Proxy หรือบริการที่คล้ายกันนี้ในการปกปิดหรือปลอมแปลงการระบุพื้นที่จริงที่ท่านอาศัยอยู่ หรือโดยการให้ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงเกี่ยวกับสัญชาติ พื้นที่ที่พักอาศัย หรือการเดิมพันหรือพนันโดยใช้ซอฟต์แวร์ผ่านบุคคลที่สามหรือในนามของบุคคลที่สามที่อาศัยในประเทศต้องห้าม เป็นการละเมิดต่อข้อตกลงนี้และอาจเป็นส่วนหนึ่งของการทำผิดทางอาญา หากการที่ท่านเป็นผู้พักอาศัยในประเทศต้องห้ามนั้นปรากฎออกมาหรือเรามีเหตุผลแน่นหนาที่ทำให้เชื่อว่าท่านพักอาศัยในพื้นที่ต้องห้าม อาจส่งผลให้บัญชีของท่านถูกปิด ถูกระงับการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชี และมอบรายละเอียดให้แก่ผู้ขาย และ/หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุญาตวิธีการใดๆที่เกี่ยวกับกฎหมายและข้อตกลง และท่านจะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียอันเป็นผลจากการกระทำดังกล่าว โดยที่เราไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

เมื่อคลิกที่ปุ่ม ยอมรับ ด้านล่างนี้ ท่านยินยอมใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำสัญญาข้อตกลง และท่านยกเลิกสิทธิ์ หรือข้อกำหนดใดๆ ภายใต้กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในขอบเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ต้องให้มีลายเซ็นต้นฉบับ (ไม่ใช่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) เท่าที่จะอนุญาตได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายบังคับที่เกี่ยวข้อง ท่านยังยืนยันว่าได้อ่านข้อตกลงนี้ และยินยอมรับภาระตามข้อกำหนด และเงื่อนไขข้อตกลงนี้

หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงใดในข้อตกลงนี้ อย่าคลิกปุ่ม ยอมรับ และอย่าดำเนินการต่อเพื่อดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์นี้

คำจำกัดความ

เมื่อใช้ข้อความ และข้อกำหนดต่อไปนี้ในข้อตกลง ให้มีความหมายดังแสดงต่อไปนี้ นอกเสียจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นชัดเจน:

"โปรแกรมช่วย"

หมายถึงปัญญาประดิษฐ์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ ‘บอท(robot)’ และหรือโปรแกรมที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ที่ถูกนำไปใช้กับซอฟต์แวร์เพื่อช่วยผู้เล่นหรือเล่นแทนผู้เล่น

"สิทธิไอพี"

หมายถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด หรือทั้งหมด ทุกชนิด หรือทุกลักษณะรวม แต่ไม่จำกัดถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบ เครื่องหมายการค้า สิทธิในฐานข้อมูล การใช้งานใดๆ ของสิ่งที่กล่าวข้างต้น สิทธิโดยธรรม ความรู้ วิธีการ ความลับทางการค้า ชื่อโดเมน ยูอาร์แอล ชื่อทางการค้า หรือสิทธิทรัพย์ทางปัญญา หรือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมใดๆ (และใบอนุญาตใดๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้) ไม่ว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ หรือสามารถลงทะเบียนใดหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะมีอยู่ในประเทศใดหรือส่วนใดของโลก

"เกมส์ออนไลน์"

หมายถึงระบบเกมส์อินเตอร์เน็ตของเราบนเว็บไซต์ รวมถึงบริการและกิจกรรมการเล่นเกมที่เกี่ยวข้อง (โดยรวม แต่ไม่จำกัดถึง คาสิโนออนไลน์และเกมส์อื่นๆ) ที่นำเสนอในเว็บไซต์

" บัญชีผู้เล่น "

หมายถึงบัญชีส่วนตัวที่เปิดโดยปัจเจกบุคคล และเราเป็นผู้ดำเนินการให้บุคคลนั้นสามารถเล่นเกมส์ออนไลน์ได้

"ซอฟต์แวร์"

หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ท่านหรือ ‘ผู้ใช้’ ต้องการดาวน์โหลด เข้าถึง หรือใช้งานจากเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมในเกมส์ออนไลน์ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการเสริมแต่ง ดัดแปลง เพิ่มเติม แปล หรืออัพเดตใดๆต่อซอฟต์แวร์ดังกล่าว

"เรา", "ของเรา"

และคำที่คล้ายกัน หมายถึง ผู้ให้บริการดังที่อธิบายไว้ในข้อตกลงทั่วไปดาฟาเบท

"เว็บไซต์"

หมายถึง http://www.dafa888.com และไซต์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการเกมส์ออนไลน์ และสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านลิงก์ หรือวิธีการอื่นใด

"ท่าน", "ของท่าน"

และคำที่คล้ายกัน หมายถึงผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้

สาระสำคัญของข้อตกลง

กฎในการเล่นเกมส์ออนไลน์นั้นอยู่ในลิงก์ www.dafa888.com/terms เช่นเดียวกันกับกฏในส่วนอื่นของซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ กฎอธิบายวิธีเล่นเกมส์ออนไลน์ และกฏการเล่นเกมส์ต่างๆ กฎทั้งหมดที่รวบรวมมานั้นอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ ณ ที่นี้

ข้อจำกัดใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์

เราอนุญาตให้ท่านมีใบอนุญาตที่จำกัด เป็นส่วนบุคคล ไม่สามารถโอนได้ ไม่ผูกขาด ใช้ได้ทั่วโลก (ยกเว้นที่มีหมายเหตุไว้ด้านล่าง) ในการดาวน์โหลด เข้าถึง และใช้ประโยชน์ซอฟต์แวร์นี้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน ด้วยวัตถุประสงค์เดียว คือการมีส่วนร่วมในเกมส์ออนไลน์

ใบอนุญาตนี้ ใช้เฉพาะกับรหัสจุดหมาย (object code) ของซอฟต์แวร์ (ได้แก่ซอฟต์แวร์ฉบับที่ได้แปลโปรแกรม (compile) แปลเป็นภาษาแอสเซมบลีแล้ว หรือที่กระทำการ (execute) ได้บนเครื่อง) และไม่อนุญาตให้ท่านมีสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวกับต้นฉบับ (sourcecode) ของซอฟต์แวร์

แม้มีข้อความใดที่ขัดแย้งกันในข้อตกลงนี้ แต่ผู้พักอาศัยในประเทศต้องห้ามไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ด้วยทางใดหรือเชื่อมต่อกับการเล่นด้วยเงินจริง เพื่อกำจัดข้อสงสัยใดๆ ข้อจำกัดนี้จึงมีผลบังคับใช้กับผู้พักอาศัยและผู้ถือสัญชาติอื่นในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศต้องห้าม ใบอนุญาตนี้จึงไม่มีผลและไม่อนุญาตให้ท่านที่มาจากประเทศต้องห้ามใช้งานซอฟต์แวร์ และความจริงที่ว่าเว็บไซต์นั้นสามารถเข้าถึงได้จากพื้นที่ในประเทศต้องห้าม หรือซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ใช้งานด้วยภาษาทางการของประเทศต้องห้ามนั้นมิได้หมายความว่านี่เป็นใบอนุญาตการใช้งาน ความพยายามใดๆที่เลี่ยงการปฎิบัติตามข้อจำกัด เช่น การใช้ VPN Proxy หรือบริการที่คล้ายกันนี้ในการปกปิดหรือปลอมแปลงการระบุพื้นที่จริงที่ท่านอาศัยอยู่ หรือโดยการให้ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงเกี่ยวกับสัญชาติ พื้นที่ที่พักอาศัย หรือการเดิมพันหรือพนันโดยใช้ซอฟต์แวร์ผ่านบุคคลที่สามหรือในนามของบุคคลที่สามที่อาศัยในประเทศต้องห้าม เป็นการละเมิดต่อข้อตกลงนี้และอาจเป็นส่วนหนึ่งของการทำผิดทางอาญา หากการที่ท่านเป็นผู้พักอาศัยในประเทศต้องห้ามนั้นปรากฎออกมาหรือเรามีเหตุผลแน่นหนาที่ทำให้เชื่อว่าท่านพักอาศัยในพื้นที่ต้องห้าม อาจส่งผลให้บัญชีของท่านถูกปิด ถูกระงับการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชี และมอบรายละเอียดให้แก่ผู้ขาย และ/หรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุญาตวิธีการใดๆที่เกี่ยวกับกฎหมายและข้อตกลง โดยที่เราไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า และท่านจะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียอันเป็นผลจากการกระทำดังกล่าว ถือเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องอ้างอิงและตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับรายชื่อประเทศต้องห้าม

เราขอสงวนสิทธิ์ใดๆและทั้งหมด ที่ไม่ได้แสดงอย่างชัดเจนในหมวดที่ 3.1 ข้างต้นนอกจากนี้ ท่านไม่ได้รับความยินยอม และท่านตกลงที่จะไม่ยินยอม หรือช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อ:

ใช้งาน คัดลอก ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนาจากซอฟต์แวร์ หรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์ บางส่วนของซอฟต์แวร์ สำเนาส่วนดัดแปลง การถ่ายข้อความ หรือส่วนของซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ผนวกเข้าด้วยกัน

  • ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน ถอดรหัส แปล หรือแปลงซอฟต์แวร์ หรือส่วนใดซอฟต์แวร์
  • โอน ให้ยืม ให้เช่าซื้อ มอบหมาย ให้เช่า หรือ ให้ใบอนุญาตต่อ สำหรับซอฟต์แวร์นี้
  • ถอดถอนลิขสิทธิ์ แสดงกรรมสิทธิ์ หรือการประกาศใดๆ ที่คล้ายกันออกจากซอฟต์แวร์ (หรือสำเนาใดๆของซอฟต์แวร์)
  • ใช้ซอฟต์แวร์ หรือส่วนใดของซอฟต์แวร์เพื่อประโยชน์ หรือในนามของของบุคคลที่สาม รวมถึงวิธีให้บริการออนไลน์ผ่าน “กระดานข่าว” หรือผ่านการต่อสายจากระยะไกล การเป็นผู้ให้บริการแอพพลิเคชัน การเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การแบ่งใช้เวลาบริการ ผู้รับเหมาช่วง หรือ บริการสำนักงานหรือ
  • คัดลอก หรือแปลงเอกสารผู้ใช้ใดๆ ที่มีให้ทางอนนไลน์ หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  • เข้าร่วม เข้าถึง พยายามเข้าร่วม หรือพยายามเข้าถึง หรือโดยทางอ้อมอื่นๆเพื่อเจาะระบบรักษาความปลอดภัยของเรา หรือการแทรกแซงใดๆก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บอท และอุปกรณ์ที่คล้ายกันนี้) ต่อเว็บไซต์ หรือความพยายามเปลี่ยนแปลงใดๆต่อซอฟต์แวร์ และ/หรือ ฟีเจอร์ใดๆ หรือส่วนประกอบใดๆ
  • ใช้โปรแกรมช่วยในการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์และ/หรือเกมส์ออนไลน์ ห้ามมิให้ท่านร่วมมือกระทำการใดๆในเกมส์ออนไลน์ที่ไม่ใช่ผลลัพธ์โดยตรงจากการใช้งานซอฟต์แวร์ส่วนบุคคลตามจุดประสงค์การให้บริการซอฟต์แวร์

ท่านยินยอมและตกลงว่า เราสามารถใช้ขั้นตอนตรวจหาและป้องกันการใช้โปรแกรมช่วย ขั้นตอนเหล่านี้รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ การ ตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์พร้อมกับตรวจสอบซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ของท่านด้วย ท่านยอมรับว่า จะไม่พยายามหลีกเลี่ยง แทรกแซง หรือปิดกั้นขั้นตอนตรวจสอบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ซอฟต์แวร์ที่สามในการหลีกเลี่ยง แทรกแซง หรือปิดกั้นขั้นตอนการตรวจสอบ ความพยายามใดๆที่จะจำกัดเราในการตรวจสอบนี้จะทำให้เราระงับการให้บริการซอฟต์แวร์นี้แก่ท่านและอาจถูกปรับเงินชนะใดๆ

ท่านยินยอมและตกลงว่า สิทธิไอพี สิทธิครอบครอง และประโยชน์ทั้งหมดในซอฟต์แวร์ และที่มีต่อซอฟต์แวร์ทั้งที่รวมอยู่ และที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง การแปลใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ ในซอฟต์แวร์ เป็นของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว แม้จะพัฒนามาจากความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อเสนอจากท่าน หรือบุคคลที่สามอื่นใด ท่านได้มอบสิทธิสิทธิ์ครอบครอง และประโยชน์ที่ท่านอาจมี หรือได้รับใน หรือเพื่อสิทธิดังกล่าวทั้งหมด ให้ผู้ขายเป็นการถาวร รวมแต่ไม่จำกัดถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือความรู้วิธีการ และท่านยินยอมลงนาม และส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ขาย ตามที่ผู้ขายต้องการเพื่อเป็นหลักฐาน หรือเพื่อให้มีผลต่อการมอบหมายสิทธิที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดข้างต้น ให้กับผู้ขาย ท่านตกลงที่จะไม่พยายามทำให้เป็นโมฆะ ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือยืนยัน หรือช่วยผู้อื่นยืนยันโดยตรง หรือโดยอ้อมโดย: ให้สิทธิ์กรรมสิทธิ์ หรือประโยชน์จากซอฟต์แวร์เป็นของบุคคลที่สาม และไม่ใช่ผู้ขาย หรือให้พวกเขาละเมิดสิทธิในไอพีของผู้อื่น

หน้าที่ของท่านที่ต้องตรวจสอบการใช้งานโดยชอบตามกฎหมาย

ท่านยืนยันว่า ท่านมีอายุเกินกว่า 18 ปี และมีอายุครบตามกฎหมาย ตามที่กำหนดในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ท่านยังยืนยันว่า ท่านตระหนักดีในประเด็นด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์การพนัน และท่านทราบดีว่า เราและผู้ขายไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยวิธี หรือลักษณะใด ว่าการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ของการพนัน ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่รู้จักกันดีในอุตสาหกรรม ว่าถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ขอบเขตอำนาจศาล

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับตามกฎหมาย ในขอบเขตอำนาจศาล และกฎหมายต่างๆ ท่านรับรองที่จะตรวจสอบการที่ท่านเข้ามีส่วนร่วมในเกมส์ออนไลน์ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และตรวจสอบการใช้งานซอฟต์แวร์ ในแต่ละขอบเขตอำนาจศาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับท่าน ตลอดจนทำในสิ่งเดียวกัน เฉพาะในกรณีที่สอดคล้องกับกฎหมายและคำสั่งของผู้มีอำนาจโดยชอบธรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกัน

ซอฟต์แวร์นี้มีให้ท่านใช้งานตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ด้วยสภาพ “ตามที่เป็น” โดยไม่มีการรับผิดชอบ การรับประกัน หรือการเป็นตัวแทน ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง หรือโดยปริยายโดยกฎหมาย หรืออื่นใด

เราและผู้ขาย ผู้ร่วมกิจการในเครือทั้งหมด รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นและปฏิเสธความรับผิดชอบ ในข้อกำหนดเงื่อนไข และการรับประกันโดยนัยใดๆ หรือทั้งหมด (รวมถึงการรับประกันใดๆ ความพร้อมในการซื้อขาย คุณภาพที่พอใจ และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ) โดยไม่มีข้อจำกัดในคุณลักษณะทั่วไปดังกล่าวมาแล้ว และอื่นๆ ได้แก่การประกันว่า: (ก) ซอฟต์แวร์นี้ไม่มีการละเมินลิขสิทธิ์ หรือ (ข) การใช้งานซอฟต์แวร์นี้จะไม่ถูกขัดขวาง ปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องใดๆ หรือซอฟต์แวร์นี้จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือซอฟต์แวร์นี้ปลอดจากไวรัส หรือ (ค) ซอฟต์แวร์นี้มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ได้โดยเฉพาะ หรือ (ง) การที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์นี้ร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น หรือกับฮาร์ดแวร์ที่ไม่เหมาะสม จะไม่สร้างการรบกวนต่อซอฟต์แวร์ หรือซอฟต์แวร์อื่น

ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด การสื่อสาร หรือในระบบที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ เรา ผู้ขาย และผู้ร่วมกิจการในเครือ รวมทั้งคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่า ในต้นทุนค่าใช้จ่าย การสูญเสีย หรือ การเรียกร้อง ที่เกิดจากผลของความผิดพลาดดังกล่าว

เรา และผู้ร่วมกิจการในเครือ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง จะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือบุคคลที่สามในการชำระเงินให้ท่านเป็นค่าความบกพร่อง หรือความผิดพลาดในซอฟต์แวร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์ หรือการเรียกร้อง โดยผู้ขาย หรือบุคคลที่สามเป็นข้อแลกเปลี่ยน การชำระเงิน หรือที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

ด้วยเหตุนี้ท่านยอมรับว่าการใช้ซอฟต์แวร์ของท่านไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ท่านดาวน์โหลดและใช้ซอฟต์แวร์บนความเสี่ยงของท่านเอง และไม่มีกรณีใดที่เรารับผิดชอบความเสียหายและความสูญเสียทุกประเภท ทั้งโดยตรง โดยผลลัพธ์ โดยมิได้ตั้งใจ หรือโดยกรณีพิเศษใดๆต่อท่าน (ยกเว้น การบาดเจ็บ หรือการถึงแก่กรรมของปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากความประมาทของเรา)

การรักษาความลับ

ซอฟต์แวร์นี้รวมเอาข้อมูลที่ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ และข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งไม่เปิดเผย และมีค่าต่อเรา หรือต่อผู้ขาย ท่านตกลง ตราบเท่าที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์ และหลังการใช้นั้นเพื่อ: (ก) รักษาข้อมูลที่เป็นความลับ เป็นความลับอย่างยิ่ง (ข) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ให้กับบุคคลที่สาม และไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว เพื่อจุดมุ่งหมายอื่นใด ที่มิใช่การเข้ามีส่วนร่วมในเกมส์ออนไลน์ ท่านยังตกลงที่จะดำเนินการเสมอ ตามที่สมควร เพื่อป้องกัน และเก็บข้อมูลที่เป็นความลับไว้เป็นความลับ

คำรับประกันและคำรับรองของท่าน

ท่านรับประกันและรับรองกับเราดังนี้:

  • ท่านมิได้เป็นผู้อาศัยอยู่ในประเทศต้องห้ามและ
  • ท่านได้ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย ของการมีส่วนร่วมของท่าน ในเกมส์ออนไลน์ และตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ในแต่ละขอบเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกับท่าน และพบว่า ถูกต้องตามกฎหมายในขอบเขตอำนาจศาล ภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ และคำสั่งของของผู้มีอำนาจโดยชอบธรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

เราอาจแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ทุกเวลา ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงจะมีผล นับตั้งแต่วันที่เราระบุไว้ในเว็บไซต์ ไม่ว่าเราจะได้แจ้งเป็นการเฉพาะให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่ก็ตาม ดังนั้น ท่านจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์เป็นครั้งคราว เพื่อตรวจสอบดูว่ามีประกาศการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ท่านตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการรับข่าวสารการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากท่านใช้งานต่อไปในเว็บไซต์นี้ หรือในเกมส์ออนไลน์หลังจากวันที่มีผลของการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ (โดยไม่คำนึงถึงวิธีที่เราได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น) ท่านตกลงในการผูกมัดกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ไม่ว่าท่านจะได้สังเกต หรือได้อ่านถึงการเปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม หากท่านไม่ยินยอมผูกมัดด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านไม่ควรใช้เว็บไซต์นี้หรือเกมส์ออนไลน์อีกต่อไป

ข้อกำหนดและการสิ้นสุด

ข้อตกลงนี้มีผล และมีการผูกมัดท่าน นับตั้งแต่ที่ท่านยอมรับด้วยการคลิกที่ปุ่ม "ยอมรับ" และจะมีผลบังคับจนกว่าจะสิ้นสุดตามบทบัญญัติในการนี้

ท่านสามารถให้ข้อตกลงนี้มีอันสิ้นสุดได้ทันที ไม่ว่าในเวลาใด โดยที่เป็นไปตามข้อกำหนดในหมวด 9.4 ท่านอาจขอยกเลิกได้โดยแจ้งยกเลิกการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์และเกมส์ออนไลน์ รวมทั้งการขอปิดบัญชีของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา

เราอาจให้ข้อตกลงนี้สิ้นสุดทันทีในเวลาใดก็ได้ ด้วยการแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

เมื่อข้อตกลงนี้มีอันสิ้นสุด ไม่ว่าโดยเราหรือโดยท่าน ท่านตกลงและยอมรับว่า (1) สิทธิของท่านที่จะใช้ซอฟต์แวร์ต้องสิ้นสุดทันที และ (2) ท่านจะหยุดการใช้งานซอฟต์แวร์ ส่วนใดๆ หรือทั้งหมด และ (3) ท่านจะลบซอฟต์แวร์นี้ออกจากฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และวัสดุจัดเก็บอื่นๆ ของท่าน

ไม่มีการเรียกร้องต่อผู้ขายข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ท่านทราบ และตกลงว่า เราเป็นผู้รับผิดชอบต่อท่านเพียงผู้เดียว ภายใต้ข้อตกลงนี้ และเมื่อการให้คำมั่นของท่าน ภายใต้ข้อตกลงนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ขาย ผู้ร่วมกิจการในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขาย (และอาจมีการบังคับใช้จากบุคคลเหล่านี้ด้วย) ผู้ขาย ผู้ร่วมกิจการในเครือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อตกลงนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในลักษณะใดๆ ทั้งหมดที่เกิดกับท่าน หรือบุคคลอื่นรายใด ไม่ว่าจะมีลักษณะดำเนินการเช่นใดในข้อตกลง การล่วงละเมิดสิทธิ (รวมทั้งความประมาท) ความรับผิดชอบโดยเด็ดขาดและอื่นๆ

ท่านมีอิสระที่จะเลือกดาวน์โหลด และใช้ซอฟต์แวร์นี้ หากท่านเลือกดาวน์โหลด และใช้งานดังกล่าว ท่านยอมรับว่า ท่านทำไปโดยที่ทราบถึงข้อตกลงนี้เป็นอย่างดี รวมทั้งบทบัญญัติในหมวด 10 และท่านยินยอมรับผิดชอบ ต่อความเสียหาย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าในกรณีใดเรา (และเพื่อความชัดเจนรวมทั้งผู้ขาย) หรือผู้ร่วมกิจการในเครือใดๆ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

ไม่รับผิดชอบต่อท่านในความเสียหาย หรือสูญเสียทุกชนิด ที่เป็นผลสืบเนื่องโดยอ้อม โดยอุบัติเหตุ หรือโดยพิเศษ ไม่ว่าในกรณีใด หรือความสูญเสียในในธุรกิจ กำไร รายได้ สัญญา หรือการเงินออมที่คาดการณ์ล่วงหน้า หรือการสูญเสียการขาดทุนที่เกิดจากความสูญเสีย เสียหาย หรือความเสียหายของข้อมูลใดๆ หรือ

ไม่รับผิดชอบต่อท่าน ในการเรียกร้องใดๆ หรือทั้งหมด ไม่ว่าในเวลาใด ซึ่งเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ อย่างไรก็ตาม เกิดขึ้นภายใต้สัญญา หรือทฤษฎีกฎหมายใด สำหรับความเสียหายที่เกินกว่า (ก) จำนวนที่เงินที่ท่านฝากกับเรา และท่านได้ใช้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการเล่นเกม หรือ (ข) 1,000 (หนึ่งพัน) ยูโร แล้วแต่ข้อใดจะมีค่าต่ำกว่า

ความปลอดภัย

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเรา เท่านั้น ซึ่งฉบับเต็มระบุไว้ในลิงก์ www.dafabet.com/th/privacy (“นโยบายความเป็นส่วนบุคคล”) เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอให้ท่านนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลส่วนเสริมใดๆของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ อีกทั้ง เราขอสงวนสิทธิ์ภายใต้สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง ในการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะให้แก่ผู้มีอำนาจเมื่อเกิดกรณีที่ได้รับการร้องขอทางกฎหมาย อำนาจรัฐ หรือการควบคุม ภายใต้บทบัญญัติของนโยบายความเป็นส่วนบุคคลสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อองค์กรหรือผู้มีอำนาจ ซึ่งมีจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลนี้ในการตรวจสอบการฟอกเงิน ฉ้อโกง หรือการทุจริตอื่นๆ ที่จะได้รับประเมินขอบเขตตามคำสั่งทางกฎหมาย

ความรับผิดชอบของท่าน

ท่านต้องไม่ถ่ายโอนสิทธิ์ใดๆภายใต้ข้อตกลงนี้ หากไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน

การสงวนสิทธิ์

เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการ:
เปลี่ยน ระงับ ถอดถอน ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเกมส์ใดๆในเกมส์ออนไลน์

เรามีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลเฉพาะส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเราได้ทุกเวลา ซึ่งฉบับเต็มระบุไว้ในลิงก์ www.dafabet.com/th/privacy

เรามีสิทธิ์สิ้นสุดการใช้งานเกมส์ออนไลน์และปิดกั้นบัญชีผู้เล่นของท่านทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากเราพิจารณาว่า ท่านละเมิดข้อกำหนดและบทบัญญัติของข้ตกลงนี้ หรือท่านกระทำการใดๆที่ผิดกฎหมาย เราจะไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใดๆภายใต้สถานการณ์ข้างต้นในการคืนหรือชดเชยอื่นใด เป็นเงินใดๆในบัญชีผู้เล่นให้แก่ท่าน

ข้อกำหนดทั่วไป

กฎหมายปกครอง: การตีความ การมีผลบังคับใช้ และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษ

ศาลที่มีอำนาจชำระความ: การดำเนินคดีตามกฎหมายใดที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ จะเป็นไปตามขอบเขตอำนาจศาล กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะไม่เป็นอุปสรรค ในการที่เราจะดำเนินการในศาลอื่น สำหรับคำสั่งศาล หรือคำสั่งตามคำร้องของโจทก์ในลักษณะเดียวกัน

การเป็นโมฆะบางส่วน: การละเมิด การเป็นโมฆะ หรือการบังคับใช้ส่วนใดในข้อตกลงนี้ จะไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมาย การมีผล หรือการบังคับใช้ของส่วนอื่นที่เหลือ

ภาษา: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษของข้อตกลงนี้จะมีผลเหนือฉบับในภาษาอื่นที่เราตีพิมพ์

ห้ามการโอนสิทธิ์: ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้โอนข้อตกลงนี้ สิทธิ์ใดๆ หรือข้อผูกมัดใดๆ ต่อไปนี้ให้กับบุคคลอื่น

ลำดับความสำคัญ: ให้ใช้ข้อตกลงฉบับนี้ ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนด และเงื่อนไขในที่นี้ กับข้อตกลง หรือเอกสารอื่นที่อ้างถึงในที่นี้ หรือใช้โดยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นี้

ประกาศ: ท่านยินยอมรับการสื่อสารจากเรา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อาจโพสต์ในหน้าของเว็บไซต์ หรือไฟล์ข้อความ/วิธีใช้ในแอพพลิเคชันลูกข่ายของท่าน หรือส่งไปยังที่อยู่อีเมลของท่าน การสื่อสารทั้งหมด ไม่ว่าจะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในแผ่นกระดาษ ถือว่าอยู่ในรูป "ลายลักษณ์อักษร" และถือว่าได้รับไม่เกินกว่าห้าวันทำการ หลังจากการโพสต์ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าท่านจะได้รับ หรือไม่ได้รับข้อความดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีข้อผูกมัด การสื่อสารในรูปแบบกระดาษ หากมีการแจ้งโดยลายลักษณ์อักษรถึงเรา หรือมีคำถามใดๆเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ โปรดติดต่อไปที่ thaisupport@dafabet.com

แบรนด์แอมบาสเดอร์

แบรนด์แอมบาสเดอร์